หอเกียรติยศ - เวิลด์ 113

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 500 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
RefinedGentlemen.
วันที่ 28.07.2020 เวลา 02:28

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
tudadar
วันที่ 22.05.2020 เวลา 03:01

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
tudadar
วันที่ 24.04.2020 เวลา 08:37

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
FamousInferno
วันที่ 20.03.2020 เวลา 06:10

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 5.000.000 คะแนน
RefinedGentlemen.
วันที่ 30.07.2020 เวลา 09:45

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
tudadar
วันที่ 02.05.2020 เวลา 20:26

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
FamousInferno
วันที่ 25.03.2020 เวลา 10:44

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 100.000.000
Zero-Two
วันที่ 06.09.2020 เวลา 18:10

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 25.000.000
Zero-Two
วันที่ 24.07.2020 เวลา 21:35

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
FamousInferno
วันที่ 31.05.2020 เวลา 15:32

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
BigEZ
วันที่ 23.03.2020 เวลา 06:47

รางวัลประจำวันจาก 2020-09-30

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
-Fac-

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

ผู้สนับสนุนประจำวัน
D.K.

นักปล้นสะดมประจำวัน
mudbug

นักปล้นสะดมประจำวัน
mudbug

นักเก็บรวบรวมประจำวัน
*Caligula

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน